จดชื่อโดเมน (Domain Name Register)

จดโดเมนกับเราวันนี้ด้วยราคาเพียง 390 บาทต่อปี โดยโดเมนที่จดนั้นจะจดในนามของท่าน หรือบริษัทของท่าน 100% นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือควบคุมโดเมนที่ท่านสามารถเปลี่ยน DNS ทำ URL Redirect, E-mail Forwarding, Lock/Unlock Domain ฯลฯ ได้ด้วยตัวเอง ฟรี!

Domain Register

ชื่อโดเมน ราคา
.com, .net, .org 390 บาท/ปี
.info, .biz 600 บาท/ปี
.co.th, .in.th, .or.th, .ac.th, .net.th 950 บาท/ปี

Search Domain Name

ตรวจสอบชื่อโดเมน

ชื่อโดเมน

www.

สกุล

เอกสารประกอบการจดโดเมน .th

2008 - 2011 © HostingTH.com