ข้อตกลงในการใช้บริการ HostingTH

หลักการปฎิบัติทั่วไป

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำการรับส่งข้อมูลบน หรือในการให้บริการของ HOSTINGTH ดังนี้ ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย น่ารังเกียจ ลามก ทำการข่มขู่ผู้อื่น ทำร้ายผู้อื่น ว่าร้ายผู้อื่น กล่าวหาผู้อื่น หรือสนับสนุนการกระทำใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย ความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศ และ HOSTINGTH ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่ผิดกฎหมายออกจากเซิฟเวอร์
 2. การใช้บริการ HOSTNGTH จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้น การรับส่ง แจกจ่าย หรือการเก็บข้อมูลใดๆที่ขัดกับกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆนั้นไม่สามารถทำได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสถานนะอื่นๆ และ HOSTINGTH ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่ผิดกฎหมายออกจากเซิฟเวอร์
 3. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Logs) ของข้อมูลทั้งหมดที่ใช้บริการกับ HOSTINGTH กรุณาดู พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, คำอธิบาย พรบ คอม และ หลักการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
 4. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดในแบบฟอร์มการให้บริการ สัญญา และแบบฟอร์มออนไลน์อื่นๆ จะเป็นการสิ้นสุดการให้บริการในทันที

อีเมลล์

 1. การรบกวนผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยการใช้ข้อความ ความถี่ หรือขนาดของข้อความนั้นไม่สามารถทำได้
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ส่งอีเมลล์ไปยังบุคคลที่ไม่ต้องการรับอีเมลล์นั้นๆ และหากผู้รับร้องขอให้มีการหยุดส่งอีเมลล์แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องหยุดส่งข้อความใดๆไปยังผู้รับ
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่งข้อความที่ผู้อื่นไม่ต้องการออกไปเป็นจำนวนมากอย่างเด็ดขาด ("junk mail" หรือ "spam"). นี่รวมถึงการส่งอีเมลล์จำนวนมากเพื่อทำการโฆษณา ส่งข่าวสาร และข้อความใดๆเกี่ยวกับการเมือง ข้อความข้างต้นสามารถส่งได้ถึงผู้รับที่ร้องขอเท่านั้น
 4. การส่งข้อความที่มุ่งทำร้ายต่อระบบของผู้รับนั้นไม่สามารถทำได้ รวมถึง "mailbombing" (การส่งข้อความขนาดใหญ่หรือจำนวนมากเพื่อมุ่งทำลายเซิฟเวอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ)
 5. การปลอมแปลงข้อมูล header ของอีเมลล์นั้นไม่สามารถทำได้
 6. อีเมลล์แอคเคาท์ใดๆบนเซิฟเวอร์ของ HOSTINGTH จะต้องไม่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการส่งของผู้ส่งข้อความที่ใช้บริการกับผู้บริการรายอื่น ซึ่งข้อความนั้นๆผิดข้อตกลงการใช้งานของผู้ให้บริการรายนั้นๆ หรือผิดข้อตกลงการใช้งานกับ HOSTINGTH
 7. ที่อยู่บนอินเตอร์เนต(URL) หรือที่อยู่อีเมลล์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับ HOSTINGTH หรือบัญชีของผู้ใช้บริการกับ HOSTINGTH จะต้องไม่ปรากฎในข้อความที่ส่งจากผู้ให้บริการรายอื่น หรือจากเซิฟเวอร์ของ HOSTINGTH ซึ่งข้อความนั้นๆผิดข้อตกลงการใช้งานของผู้ให้บริการรายนั้นๆ หรือผิดข้อตกลงการใช้งานกับ HOSTINGTH

ระบบและความปลอดภัยของเครือข่าย

 1. ผู้ใช้บริการและหรือผู้ใช้บริการอีเมลล์จะต้องไม่ให้ผู้อื่นรู้รหัสผ่านในการเข้าระบบของตนเองอย่างเด็ดขาด ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัญชีนั้นๆแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบผู้ใช้งาน(Authentication) หรือระบบความปลอดภัยของเซิฟเวอร์ ระบบเครือข่าย และบัญชีผู้ใช้งาน("cracking"). นี่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ การเข้าสู่ระบบโดยบัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่น หรือไม่ซื้อตรงกับระบบความปลอดภัยของเครื่อข่ายใดๆ
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่พยายามแทรกแซงกับซอฟแวร์บนเซิฟเวอร์ ต่อบัญชีผู้ใช้ใดๆ หรือระบบเครือข่าย นี่รวมถึงการ "flooding" (ความพยายามที่จะส่งข้อมูลจำนวนมากไปยังเครื่องเซิฟเวอร์ เพื่อให้เซิฟเวอร์ไม่สามารถทำงานต่อได้อย่างปกติ)
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ โปรแกรม คำสั่ง หรือข้อความใดๆที่ออกแบบให้แทรกแซงการทำงานของเครื่องเซิฟเวอร์ ไม่ว่าจะสั่งทำบนเซิฟเวอร์หรือผ่านอินเตอร์เนตจากผู้ให้บริการรายอื่น

HOSTINGTH ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการโดยไม่คืนเงินต่อผู้ใช้บริการใดๆที่ทำผิดข้อตกลงข้างต้น หรือทำผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2008 - 2011 © HostingTH.com